Internationell sångsvaninventering i Sverige

 

 

Sångsvanen i Sverige och i Europa i övrigt har visat en markant ökning under de senaste årtiondena. I Sverige har arten expanderat från att ha varit en sällsynt häckfågel på myrarna i nordligaste Lappland till att vara en ganska talrik häckfågel spridd över hela landet. Till en början kunde utvecklingen i det europeiska sångsvanbeståndet ganska väl följas inom de internationella midvinterinventeringarna, som startade 1967. Sångsvanarna ändrade emellertid vanor och började mer och mer vistas på land under sitt födosök, varför de inte längre kunde inventeras effektivt vid de traditionella sjöfågelinventeringarna.

1995 startades därför samordnade sångsvaninventeringar (även mindre sångsvan) för att få en helhetsbild för hela Europa. Inventeringarna har sedan upprepats vart femte år. Januari 2020 var det dags för den sjätte inventeringen. Resultaten från de svenska inventeringarna fram till och med inventeringen 2015 har sammanfattats i en uppsats i Ornis Svecica, som kan laddas ner här: Ornis Svecica 2016: Sångsvan. Antalet sångsvanar som räknats in i de olika länen vid inventeringarna framgår också av tabellen nedan.

Vid den första internationella sångsvaninventeringen 1995 räknades totalt 59000 sångsvanar i den kontinentala delen av nordvästeuropa. Vid inventeringen 2015 hade antalet ökat till 138500. En sammanfattande rapport över resultaten från de intenrationella inventeringarna har nyligen publicerats i tidskriften Wildfowl och kan laddas ner här:

Sångsvan Wildfowl 2019

inventeringsanvisningar

 

Län 1995 2000 2005 2010 2015 2020
Skåne 2303 2126 2080 1534 3925 5874
Blekinge 341 454 266 256 966 559
Jönköpings län 288 177 225 142 234 167
Kronobergs län 316 312 107 24 173 207
Kalmar län fastland 224 520 729 52 1214 2094
Öland 131 287 96 184 396 540
Gotland 513 62 600 413 891 1185
Hallands län 338 319 869 174 392 222
Bohuslän 877 219 491 394 709 774
Övriga Västra Götaland 872 1355 1620 436 659 1965
Östergötlands län 333 277 226 75 598 666
Södermanlands län 131 128 262 12 215 760
Stockholms län 150 137 279 177 593 535
Uppsala län 9 0 96 0 15 106
Västmanlands län 20 40 98 3 1 245
Örebro län 73 78 160 25 35 358
Värmlands län 198 378 441 209 462 398
Kopparbergs län 199 78 153 63 190 193
Gävleborgs län 0 10 3 21 31 83
Västernorrlands län 0 9 21 15 23 192
Jämtlands län 123 56 3 78 72 50
Västerbottens län 0 0 0 12 3 6
Norrbottens län 0 0 1 0 0 0
SUMMA 7439 7022 8832 4299 11767 17209

 

 

Antal sångsvanar i de olika länen vid inventeringarna 1995 -2020

Insamlingen av resultat från inventeringen pågår fortfarande. Tabellen visar det antal sångsvanar som registrerats i databasen fram till och med 2020-02-17.

Resultaten visar klart att antalet sångsvanar i landet har ökat markant sedan den föregående inventeringen. Många viktiga rapporter saknas fortfarande varför antalet inräknade sångsvanar kommer att stiga ytterligare.

Den milda vintern har naturligtvis påverkat svanarna eftersom de kan finna många snöfria fält för sitt födosök långt upp i landet.

 

 

 

 

To  Home  Hemsida Svanar i IWC Sjöfågelinventering Gåsinventering

Page last updated 2020-02-17