Internationell sångsvaninventering i Sverige

 

 

Sångsvanen i Sverige och i Europa i övrigt har visat en markant ökning under de senaste årtiondena. I Sverige har arten expanderat från att ha varit en sällsynt häckfågel på myrarna i nordligaste Lappland till att vara en ganska talrik häckfågel spridd över hela landet. Till en början kunde utvecklingen i det europeiska sångsvanbeståndet ganska väl följas inom de internationella midvinterinventeringarna, som startade 1967. Sångsvanarna ändrade emellertid vanor och började mer och mer vistas på land under sitt födosök, varför de inte längre kunde inventeras effektivt vid de traditionella sjöfågelinventeringarna. 1995 startades därför samordnade sångsvaninventeringar (även mindre sångsvan) för att få en helhetsbild för hela Europa. Inventeringarna har sedan upprepats vart femte år.

I tabellen nedan redovisas resultaten från de första årens svaninventeringar samt resultaten från den senaste inventeringen 2015

Län 1995 2000 2005 2010 2015
Skåne 2303 2126 2080 1534 3925
Blekinge 341 454 266 256 966
Jönköpings län 288 177 225 142 234
Kronobergs län 316 312 107 24 173
Kalmar län fastland 224 520 729 52 1214
Öland 131 287 96 184 396
Gotland 513 62 600 413 891
Hallands län 338 319 869 174 392
Bohuslän 877 219 491 394 709
Övriga Västra Götaland 872 1355 1620 436 659
Östergötlands län 333 277 226 75 598
Södermanlands län 131 128 262 12 215
Stockholms län 150 137 279 177 593
Uppsala län 9 0 96 0 15
Västmanlands län 20 40 98 3 1
Örebro län 73 78 160 25 35
Värmlands län 198 378 441 209 462
Kopparbergs län 199 78 153 63 190
Gävleborgs län 0 10 3 21 31
Västernorrlands län 0 9 21 15 23
Jämtlands län 123 56 3 78 72
Västerbottens län 0 0 0 12 3
Norrbottens län 0 0 1 0 0
SUMMA 7439 7022 8832 4299 11767

Inventeringsanvisningar

 

To  Home  Hemsida Svanar i IWC Sjöfågelinventering Gåsinventering

Page last updated 2015-06-05