Internationell sångsvaninventering 2020

 

 

Inventeringen avser att täcka hela Europa i samband med den traditionella midvinterinventeringen den 11-12 januari 2020. För att inventeringen skall ge ett bra resultat är det viktigt att de som är ute under den aktuella helgen och exkurerar rapporterar alla sångsvanflockar som ses.

Följande information önskas om de observerade sångsvanarna:

1. Lokalens namn

2. Lokalens läge, ange den så att den kan hittas på topografiska kartan, gärna med angivande av närmaste större ort, gärna med koordinater (lat/long). Om Du känner till lokalens nummer från sjöfågelräkningarna kan du också ange detta i Din rapport.

3. Antalet sångsvanar i flocken.

4. Fördelning av unga och gamla fåglar i flocken.

5. Vilken typ av fält (eller vatten) svanflocken sågs på.

Rapportformulär : Sångsvaninventering 2020

 

Rapportera Dina observationer till:

Leif Nilsson,
Ekologihuset,
223 62  Lund

leif.nilsson@biol.lu.se

070-5255709

För att se tidigare resultat gå till:

Sångsvaninventeringar i Sverige

 

To  Home  Hemsida Svanar i IWC

Page last updated 2019-12-03