GÅSINVENTERINGAR

 

 

Regelbundna gåsinventeringar startade i Sverige 1977/78 som ett led i de internationella gåsinventeringarna organiserade av Wetlands International (tidigare IWRB) och har därmed genomförts kontinuerligt i 40 år. Under 1997/78 - 1986/87 genomfördes månatliga inventeringar under  oktober - april. Inventeringarna avsåg att täcka in alla sädgåslokaler, men samliga arter inventerades.

Från och med  1987/88 genomförs gåsinventeringar enligt följande:

September
Ockober
November
Januari
Total inventering av grågås
Total inventering av alla sädgåslokaler
Total inventering av alla sädgåslokaler
Internationell midvinterinventering (alla arter)
 

Alla arter räknas vid samtliga tillfällen även om septemberinventeringen syftar till att täcka in grågåslokalerna och oktober/novemberinventeringarna avser att täcka sädgåslokalerna.

 

Antalet inräknade gäss vid inventeringarna 2016/17

 

September

Oktober

November

Januari

Bläsgås Anser albifrons

60

13598

13807

4197

Sädgås Anser fabalis

26981 84332 47970

55434

               Taiga sädgås

3180

41999

18851

41737

               Tundra sädgås

1664

8274

2027

3128

               Ej separerat

22137

34059

27092

10569

Spetsbergsgås Anser brachyrhynchus

1566

1304

187

139

Grågås Anser anser

212889

177731

44242

33717

Fjällgås Anser erythropus

57

13

0

1

Kanadagås Branta canadensis

22278

16774

26410

48070

Vitkindad gås Branta leucopsis

58984

237336

125282

22934

Prutgås Branta bernicla

435

2929

110

0

SUMMA

322714

534012

258116

164492

 

Tabeller och diagram som visar antalet gäss under tidigare år kan nås via artbeskrivningarna. Där återfinns också kartor som visar exempel på gässens utbredning under senare år.

Artbeskrivningar (engelska):

Greylag Goose Anser anser

Bean Goose Anser fabalis

Spetsbergsgås Anser brachyrhynchus

White-fronted Goose Anser albifrons

Canada Goose Branta canadensis

Barnacle Goose Branta leucopsis

 

 

Ladda ner de årliga rapporterna samt uppsatser som analyserar resultaten

Resultaten från gåsinventeringarna i Sverige 1977/78 - 2011/12 har nyligen analyserats och sammanställts i en rapport publicerad i Ornis Svecica, som kan laddas ner som PDF.

Ornis Svecica 2013 Gåsinventeringar

Årliga Rapporter

Rapport för 2015/16 (together with the report from the International Waterfowl counts)

Gamla rapporter

Publicerade rapporter

Publikationer i urval

Till Homepage  Engelsk version

Uppdaterad senast 2017-05-15