RÄKNINGSENHETER I SVERIGE

 

Indelningen av den sv enska kusten i räkningsenheter genomfördes 1971 efter de första inledande åren med midvinterinventeringar. Varje enhet fick en kod bestående av länsbokstaven och ett tresiffrigt nummer. Även om länsindelningen ändrats sedan dess genom att kommuner flyttats till ett annat län eller län slagits samman såsom Skåne och Västra Götaland har den gamla indelningen bibehållits för kontinuitet i inventeringarna.

Indelningen i inventeringsenheter anpassades längs fastlandskusten efter landbaserade inventeringar. Enheterna är därför relativt små så att man kan undvika ofullständigt inventerade områden om man av en eller annan anledning måste bryta en inventering. Samma princip gäller för de inre delarna av vissa skärgårdar där områden inventeras från land. I de yttre delarna avskärgårdarna är enheterna större och anpassade för de flyginventeringar som  genomförs med längre mellanrum.

Stora räkningsenheter finns också i utsjöområdena utanför kusterna. Dessa utnyttjades vid flyginventeringarna under 1970-talet. Numera täcks dessa områden med linjetaxeringar från flyg. Utsjöområdena visas inte speciellt på nedanstående kartor.

De utlagda kartorna visar också en del inlandslokaler. Kartor över dessa områden har inte lagts ut.  I inlandet utgör mindre sjöar oftast en enhet, medan åar och älvar delats in i sektorer. Planerar du inventera ett sådant område, hör av dig så sänder jag kartmaterial (det skulle kräva för mycket utrymme att lägga ut hela landet på samma sätt som kustkartorna. Vi arbetar på ett system att koppla områdeskartorna till Goggle-Earth).

Följ nedanstående länkar för att ladda ner kartor över inventeringsområden efter kusterna.

 

Bohuslän-1 Blekinge-1 Kalmar-7 Stockholm-6
Bohuslän-2 Blekinge-2 Kalmar-Og Stockholm-7
Bohuslän-3 Öland 1 Östergötland-2 Stockholm-Uppsala-1
Bohuslän-4 Öland 2 Östergötland-3 Stockholm-Uppsala-2
Bohuslän-5 Öland 3 Östergötland-4 Uppsala-3
Halland-1 Öland 4 Östergötland-5 Gävleborg-1
Halland-2 Gotland-1 Östergötland-6 Gävleborg-2
Halland-3 Gotland-2 Östergötland-7 Gävleborg-3
Halland-4 Gotland-3 Södermanland-1 Gävleborg-4
Skåne-1 Gotland-4 Södermanland-2 Gävleborg-5
Skåne-2 Kalmar-1 Södermanland-3 Gävleborg-6
Skåne-3 Kalmar-2 Stockholm-1 Västernorrland-1
Skåne-4 Kalmar-3 Stockholm-2 Västernorrland-2
Skåne-5 Kalmar-4 Stockholm-3 Västernorrland-3
Skåne-6 Kalmar-5 Stockholm-4 Västernorrland-4
Skåne-7 Kalmar-6 Stockholm-5 Västerborrland-5
 

Listor över inlandslokaler i olika län

 

Skåne Kalmar Uppsala Gävleborg
Blekinge Västra Götaland Västmanland Västernorrland
Halland Östergötland Örebro  
Jönköping Södermanland Värmland  
Kronoberg Stockholm Kopparberg  
       

Page last updated 2012-06-25