INVENTERINGAR AV SJÖFÅGLAR, GÄSS OCH VADARE I SVERIGE

Du hittar information om sjöfågelinventeringarna på Svensk Fågeltaxering.

För kartor, kontakta fageltaxering@biol.lu.se