Home
NYTT
Historik
Metoder
Bokningsläget
Resultat
Indikatorer
Publikationer
Länkar
Koordinatörer
Vill du vara med?
Kontakta oss
Blanketter
Årsrapporter
Vanliga frågor

 

Resultat

 

På dessa sidor ges exempel på resultat från de olika fågelinventeringsprogrammen. För samtliga resultat gäller att de bör tolkas med viss försiktighet. 

 

 

Häckande fåglar och vinterfåglar

 

Alla trender kombinerat

 

Häckande fåglar   

 

 

 

De fria punktrutterna     

Standardrutterna

Jämförelse mellan metoderna

Vinterfåglar           

     

 

De fria punktrutterna