Home
Up
NYTT
Historik
Metoder
Bokningsläget
Indikatorer
Publikationer
Länkar
Koordinatörer
Vill du vara med?
Kontakta oss
Blanketter
Årsrapporter
Vanliga frågor

 

Vinterfågelräkningen

 - resultat från de fria vinterpunktrutterna

 

På dessa sidor presenteras olika resultat från de fritt valda vinterpunktrutterna, som pågått sedan vintern 1975/76. Välj de resultat som kan vara av intresse!

 

Populationstrender

Rutternas geografiska fördelning