Home
Up
NYTT
Historik
Metoder
Bokning standardrutter
Bokning nattrutter
Resultat
Indikatorer
Publikationer
Länkar
Koordinatörer
Vill du vara med?
Kontakta oss
Blanketter
Årsrapporter
Vanliga frågor

 

Vinterfågelräkningen

  - resultat från de fria punktrutterna

 

Diagrammen nedan visar hur bestånden av 83 arter varierat under vintrarna 1975/1976-2012/2013, alltså 38  år, baserat på data från vinterfågelräkningarna. Resultaten är för period 3 (jul och Nyår). 

Indexvärdena anger beståndsnivån i förhållande till 1998 som satts till 1. Mer detaljer om hur diagrammen har beräknats och skall tolkas finns här.

Data i Excel-format finns här.

Rutter från hela landet är med i materialet, men huvuddelen är från södra Sverige, varför resultaten främst speglar populationsförändringar i södra delen av landet.

Storskarv - Alfågel

Ejder - Ormvråk
Fjällvråk - Järpe
Fasan - Sparvuggla
Kattuggla - Råka
Kaja - Entita
Talltita - Ängspiplärka
Sidensvans - korsnäbb ob
Bofink - Pilfink

 

Storskarv - Alfågel
 

Ejder - Ormvråk

 
 Fjällvråk - Järpe
 

Fasan - Sparvuggla

Kattuggla - Råka

Kaja - Entita

Talltita - Ängspiplärka

Sidensvans - korsnäbb ob

Bofink - Pilfink

 
Åter till toppen av sidanñ