Home
Up
NYTT
Historik
Metoder
Bokning standardrutter
Bokning nattrutter
Resultat
Indikatorer
Publikationer
Länkar
Koordinatörer
Vill du vara med?
Kontakta oss
Blanketter
Årsrapporter
Vanliga frågor

 

Häckfågeltaxeringen

 - resultat från standardrutterna

 

Diagrammen nedan visar hur bestånden av 194 arter/raser varierat under häckningstid perioden 1998-2013, alltså 16 år, baserat på data från standardrutterna. Notera att vi tagit med alla arter som går att beräkna trender för. En del arter baseras på bara ett fåtal individer per år (se första talet efter parentesen i rubriken) och dessa trender skall tolkas med stor försiktighet.

Trenderna visas även på annan plats tillsammans med trenderna från sommar- och vinterpunktrutterna.

Indexvärdena anger beståndsnivån i förhållande till värdet 1998 som satts till 1. Mer detaljer om hur diagrammen har beräknats och skall tolkas finns här. De två första åren av inventeringar har inte räknats med då för få rutter gjordes dess år.

Data i Excel-format finns här. 

Rutter från hela landet är med i materialet, vilka rutter som inventerats olika år kan ses här.

 

Storlom - Gräsand

Kricka - Sjöorre
Ejder - Ormvråk
Fjällvråk - Lärkfalk
Stenfalk - Fasan
Trana - Ljungpipare
Enkelbeckasin - Gluttsnäppa 
Mosnäppa - Dvärgmås
Skrattmås - Kattuggla
Jorduggla - Trädlärka
Sånglärka - Skata
Nötkråka- Entita
Talltita - Ringtrast
Koltrast - Rörsångare
Kärrsångare - Lövsångare (S)
Lövsångare (N) - Halsbandsflugsnappare
Mindre flugsnappare - Sidensvans
Varfågel - Domherre
Rosenfink - Ortolansparv
Videsparv- Pilfink
 

 

Storlom - Gräsand
Kricka - Sjöorre
Ejder - Ormvråk
Fjällvråk - Lärkfalk
Stenfalk - Fasan
Trana - Ljungpipare
Enkelbeckasin - Gluttsnäppa
Mosnäppa - Dvärgmås
Skrattmås - Kattuggla
Jorduggla - Trädlärka
Sånglärka - Skata
Nötkråka - Entita
Talltita - Ringtrast
Koltrast - Rörsångare
Kärrsångare - Lövsångare
 
Lövsångare (N) - Halsbandsflugsnappare
Mindre flugsnappare - Sidensvans
 
Varfågel - Domherre
Rosenfink - Ortolansparv
Videsparv - Pilfink

Åter till toppen av sidanñ