Home
Up
NYTT
Historik
Metoder
Bokningsläget
Indikatorer
Publikationer
Länkar
Koordinatörer
Vill du vara med?
Kontakta oss
Blanketter
Årsrapporter
Vanliga frågor

 

Häckfågeltaxeringen

 - resultat från de fria sommarpunktrutterna

 

På dessa sidor presenteras olika resultat från de fritt valda sommarpunktrutterna, som pågått sedan 1975. Välj de resultat som kan vara av intresse!

 

Populationstrender

Rutternas geografiska fördelning