Häckfågeltaxeringen

 - jämförelser mellan standardrutter och de fria punktrutterna

 

Kartorna nedan visar hur fyra vadararter registrerats under häckningstid inom de fria punktrutterna (1975-2001) respektive standardrutterna (1996-2001). För varje punkt har summerats de rutter som gjorts inom detta 25 x 25 km blad. Punkternas grad av fyllnad anger relativ täthet för samtliga inventeringar gjorda inom detta område: vita punkter = ej påträffad, svarta punkter = högst relativ täthet.

Av kartorna framgår flera viktiga saker. Först och främst visas hur mycket bättre Sverige täcks av standardrutterna. I de större områden av Sverige som på de vänstra kartorna inte har några ringar har heller inga fria punktrutter utförts (läs om undantag nedan). Därefter kan också noteras att för strandskata och tofsvipa, som företrädelsevis finns i södra Sverige, ger de fria rutterna tillfredsställande data. För två typiska norrlandsarter, småspov och grönbena, är det först med standardrutterna som goda data kommer in.

För jämförelsens skull så ingår för de fria punktrutterna data bara från de 25 x 25 km kartblad där det även finns en standardrutt. Det betyder att en del fria rutter precis vid kusten inte är representerade.

Mer information om kartorna kommer att publiceras i "Fågelåret 2001", utgiven av Sveriges Ornitologiska Förening.

 

 
 
Senast uppdaterat: 2009-03-24