Home
Up
NYTT
Historik
Metoder
Bokning standardrutter
Bokning nattrutter
Resultat
Indikatorer
Publikationer
Länkar
Koordinatörer
Vill du vara med?
Kontakta oss
Blanketter
Årsrapporter
Vanliga frågor

 

Häckfågeltaxeringen

 - resultat från sommarpunktrutterna

 

Diagrammen nedan visar med hur bestånden av 140 olika arter/raser varierat under häckningstid perioden 1975-2013, alltså 39 år, baserat på data från de fritt valda punktrutterna

Indexvärdena anger beståndsnivån i förhållande till värdet 1998 som satts till 1. Mer detaljer om hur diagrammen har beräknats och skall tolkas finns här.

Data i Excel-format för punktrutterna finns här.

Rutter från hela landet är med i punktruttsmaterialet, men huvuddelen är från södra Sverige, varför resultaten främst speglar populationsförändringar i södra delen av landet.

 

Storlom - Gräsand

Kricka - Grågås
Kanadagås - Tornfalk
Orre - Större strandpipare
Ljungpipare - Havstrut
Silltrut - Turkduva
Gök - Ladusvala
Hussvala - Stjärtmes
Talgoxe - Dubbeltrast
Björktrast - Gräshoppsångare
Rörsångare - Lövsångare
Gransångare - Sädesärla
Forsärla - Hämpling
Domherre - Sävsparv
Gråsparv - Pilfink
   
Storlom - Gräsand
 

Kricka - Grågås

 

Kanadagås - Tornfalk

Orre - Större strandpipare

Ljungpipare - Havstrut

Silltrut - Turkduva

Gök - Ladusvala

Hussvala - Stjärtmes

Talgoxe - Dubbeltrast
Björktrast - Gräshoppsångare
Rörsångare - Lövsångare
 Gransångare - Sädesärla
Forsärla - Hämpling
Gråsiska - Sävsparv
Gråsparv - Pilfink
 
Åter till toppen av sidanñ