Home
NYTT
Historik
Metoder
Bokning standardrutter
Bokning nattrutter
Resultat
Indikatorer
Publikationer
Länkar
Koordinatörer
Vill du vara med?
Kontakta oss
Blanketter
Årsrapporter
Vanliga frågor

 

NYTT

 

20 maj 2014:

Träna dina fågelkunskaper online!

Nu finns den norska hemsidan www.birdid.no även på svenska. Där kan du träna dina kunskaper om fåglarnas utseende och läten, samt till och med ta högskoleexamen i fågelkunskap!

Om du inte får upp den svenska versionen klickar du på raden med flaggor. Där väljer du den svenska flaggan och därefter har du (nästan) all text på svenska. Sedan är det bara att börja träna och ta examen. Vi tror detta är en perfekt sida för dig som känner dig lite ringrostig inför årets inventeringar men också för dig som vill träna dig för att kunna bli inventerare i framtiden!

Mycket nöje!

 

25 april 2014: Igår hölls en internationell workshop om Citizen Science på Ekologihuset i Lund. Citizen Science är det begrepp som ofta används för projekt där stora mängder frivilliga från allmänheten ("citizens") samlar in data från naturen, som sedan används av forskare. Likt Svensk Fågeltaxering alltså!

Under mötet behandlas många olika aspekter av Citizen Science. Programmet finns här. Hela mötet filmades och finns att beskåda på YouTube:

https://www.youtube.com/user/BiodivLU/

Har du inventerat nyligen men ännu inte skickat in? Vänligen gör det snarast, på papper eller som Excel-fil!

Har du protokoll från tidigare år som du aldrig skickat in? Skicka in dem i alla fall - de kommer med i framtida analyser! 

 

7 mars 2014: Nu är årsrapporten för 2013 på väg ut till alla inventerare och hemsidan har uppdaterats med de senaste data. Dags att börja tänka framåt och då på bokning av standardrutter, nattinventeringar och att kanske planera den länge tänkta nya sommarpunktrutten. Välkommen med i Svensk Fågeltaxering!

 

7 mars 2014:

Välkommen på inventerarmöte i Umeå respektive Östersund

En träff för dig som är, har varit, eller vill bli fågelinventerare i Svensk Fågeltaxering

Även under våren 2014 kommer vi att anordna möten för våra inventerare och denna gång är det Norrlands tur, nämligen lördagen den 26 april i Umeå och lördagen den 10 maj i Östersund. Det gör vi tillsammans med Länsstyrelserna i Västerbotten respektive Jämtlands län (lokal i respektive stad meddelas senare). Vi träffas för att utbyta erfarenheter om punktrutter, standardrutter och nattfågelrutter. Från vår sida ger vi generell information om de löpande projekten samt tar upp olika aspekter av inventering och redovisning av data. Ni får chansen att ställa frågor och inte minst träffa varandra.  

Martin Green kommer att hålla i mötet i Umeå och Åke Lindström svarar för mötet i Östersund.

Vi planerar att hålla på mellan kl. 11 och 17. Det kostar inget att delta och vi står för en enklare lunch och fika. Däremot har vi inte några medel för att täcka resor och boende. Mer detaljerad information får du när du anmält dig, men vill du höra det senaste från Svensk Fågeltaxering och träffa likasinnade under avspända former så boka in ett av mötena redan nu.

Anmäl dig senast 1 april, men gärna tidigare, så vi vet hur stort intresset är. Ta gärna med dig en skådarvän som kanske funderat på att börja inventera. Svara helst med mail, eller skriv brev till Åke Lindström, Ekologihuset, 223 62 Lund. Har du något speciellt som du tycker vi bör ta upp så skriv det i ditt svar. Vi återkommer med mer detaljer.

 

20 december 2013: Vi på Svensk Fågeltaxering tackar alla Sveriges fågelinventerare för fantastiska insatser under 2013 och önskar

 

God Jul & Gott Nytt År

 

och lycka till med Vinterfågelräkningen!

 

2 december 2013:

Fjällens fåglar minskar i antal

En uppsats om populationsutvecklingen hos fåglarna i den skandinaviska fjällkedjan har idag publicerats elektroniskt i tidskriften Journal of Avian Biology. Studien är gjord av finska, norska och svenska forskare och bygger på fågelövervakningsdata från 260 lokaler i hela fjällkedjan, från sydvästra Norge till norra Finland. Från Sverige ingår data från de 104 standardrutter som ligger i fjällen. Under 2000-talet har nio av de 14 vanligaste arterna minskat i antal och ingen art har ökat. Orsakerna bakom minskningarna är inte belagda, men perioden 2002-2012 kännetecknades av ovanligt varma och blöta somrar i fjällen. Ett varmare klimat har förutspåtts vara negativt för fjällens fåglar.

 

11 november 2013:

Vårens inventerarmöte!

Umeå 26 april

Östersund 10 maj

Även under våren 2014 kommer vi att anordna möten för våra inventerare. Vi började 2012 med ett möte i Lund och i april 2013 var vi i Uppsala. I år tänkte vi ha två möten, som vi ordnar tillsammans med Länsstyrelserna i Västerbotten respektive Jämtland. Martin Green kommer att hålla i mötet i Umeå och Åke Lindström svarar för mötet i Östersund. Mer detaljerad information kommer senare, men vill du höra det senaste från Svensk Fågeltaxering och träffa likasinnade under avspända former och så boka in ett av mötena redan nu.

 

2 oktober 2013:

Ny e-adress för rapportering av inventeringsprotokoll!

fageltaxering@biol.lu.se

För att underlätta hanteringen av protokollen inom Svensk Fågeltaxering vill vi från och med nu ha ifyllda excel-protokoll inskickade till adressen ovan. Dit kan ni även skriva i andra ärenden som rör fågelinventeringar. Självfallet kan ni även framöver nå oss på våra personliga e-adresser, men vi föredrar att ni använder adressen ovan om det explicit rör inventeringar och protokoll.

 

2 oktober 2013: Alla fyra Excel-protokollen för redovisning av våra "fyra räknesätt" (sommarpunktrutt, vinterpunktrutt, standardrutt och nattrutt) har nu uppdaterats.  Bland annat är det nu lättare att skriva fritext på protokollen. Vänligen använd alltid den senaste versionen när du rapporterar.

 

3 september 2013: Efter en intensiv inventeringssommar jobbar vi nu för högtryck med att hantera alla protokoll som kommer in. Antal sommarpunktrutter har redan passerat 200 och vi hoppas på runt 500 standardrutter.  

 

3 maj 2013: Värdet av svenska fågelinventerares insatser vid kartläggandet av den svenska fågelfaunan uppmärksammas i en bloggserie under våren på Miljödepartementets hemsida. Den senaste bloggen är skriven av professor emeritus Staffan Ulfstrand:

Under Arkiv ("April 2013") på samma sida kan du även läsa en blogg om hur vårfåglarnas ankomst har förändrats, som det registrerats vid den systematiska fångsten på Ottenby Fågelstation. 

 

22 april 2013: Det har varit mycket på inventerarfronten på sistone.

Lördagen den 13 april träffades 45 inventerare i Uppsala på den träff Svensk Fågeltaxering organiserade tillsammans med Uppland Ornitologiska Förening. Vi tror att deltagarna uppskattade mycket den information om verksamheten som presenterades, men inte minst att träffa sina inventerarkollegor.

Uppsala universitet ger varje år en distanskurs i fågelinventering. Deltagarna samlades i Uppsala helgen 20-21 april och fick där bland annat höra om Svensk Fågeltaxerings verksamhet.

 

13 mars 2013: Nu är all löpande information uppdaterad på hemsidan. Vill du se de aktuella trenderna för Sveriges vanliga fåglar, kolla här.

 

8 mars 2013: Idag disputerade Maria von Post vid Biologiska institutionen, Lunds universitet, på en avhandling om gråsparvens ekologi. I en av avhandlingens uppsatser analyserades data från Vinterfågelräkningen. Analysen visade att gråsparven minskat speciellt mycket i de områden där proportionen åkermark i jordbrukslandskapet minskat mest. Detta och andra data i avhandlingen visar att gråsparven behöver gårdar med både åkerbruk och djurhållning, en typ av gård som blir allt ovanligare i Sverige. För en annan analys användes antalet gråsparvar räknade period 1 respektive period 5 på Vinterfågelräkningen som ett mått på vinteröverlevnad. Det fanns ingen förändring i detta överlevnadsmått över perioden 1977-2011, vilket indikerar att vinterdödligheten inte är någon viktig faktor för gråsparvens populationsminskning.

 

6 mars 2013: Bokningsläget för standardrutterna inför 2013 ligger nu ute för första gången i år. Notera att många inventerare ännu inte hunnit svara på vår förfrågan.

 

11 februari 2013:

Välkommen på inventerarmöte i Uppsala

En träff för dig som är, har varit, eller vill bli fågelinventerare i Svensk Fågeltaxering

Lördagen den 13 april 2013 anordnar vi tillsammans med Upplands Ornitologiska Förening en träff i Uppsala (lokal meddelas senare). Vi träffas för att utbyta erfarenheter om punktrutter, standardrutter och nattfågelrutter. Från vår sida ger vi generell information om de löpande projekten samt tar upp olika aspekter av inventering och redovisning av data. Ni får chansen att ställa frågor och inte minst träffa varandra. Det kom 35 personer till fjolårets träff i Lund som vi uppfattade som en lyckad och uppskattad tillställning. 

Vi planerar att hålla på mellan kl. 11 och 17. Det kostar inget att delta och vi står för en enklare lunch och fika. Däremot har vi inte några medel för att täcka resor och boende.

Anmäl dig senast 1 april, men gärna tidigare, så vi vet hur stort intresset är. Ta gärna med dig en skådarvän som kanske funderat på att börja inventera. Svara helst med mail, eller skriv till Åke Lindström, Ekologihuset, 223 62 Lund. Har du något speciellt som du tycker vi bör ta upp så skriv det i ditt svar. Vi återkommer med mer detaljer.

Väl mött!

 

10 februari 2013: Årsrapporten för 2012 är skickad till trycket och kommer att levereras i slutet av februari. Så nu börjar vi blicka framåt!

 

21 december 2012: Vi på Svensk Fågeltaxering vill önska alla Sveriges fågelräknare

God Jul & Gott Nytt År

och tacka för alla storartade insatser under året. Det är en ynnest att få arbeta med så många idoga, intresserade och initierade människor. Några av er har varit med från starten 1975 och andra har börjat först i år, men allas insatser är lika uppskattade!

Ha en fin fågelvinter och glöm inte Vinterfågelräkningen!

 

3 december 2012: Nu är alla inkomna protokoll från vintern 2011/2012 samt vår och sommar 2012 datalagda och kontrollästa. Nu kör den stora analysen igång. Då går våra datorer varma för att producera nya trender. Det är 37 vintersäsonger, 38 sommar-säsonger, 17 standardruttsår och tre nattfågelår som skall analyseras. Det är en oerhörd mängd viktiga data som våra fantastiska inventerare har producerat genom åren!

Har du inventerat nyligen men ännu inte skickat in? Vänligen gör det snarast, på papper eller som Excel-fil!

Har du protokoll från tidigare år som du aldrig skickat in? Skicka in dem i alla fall - de kommer med i framtida analyser! 

 

14 september 2012: Ytterligare några vetenskapliga uppsatser har lagts till i publikationslistan. En handlar om hur det gått för gräsanden i den nordiska länderna de senaste decennierna. I en annan har vi beräknat hur stora delar av Sveriges bestånd av "jordbruksfåglar" som faktiskt finns i jordbruksmark. Förvånansvärt många av dessa arter har sina starkaste fästen på myrar, kalhyggen och i kraftledningsgator. I de andra uppsatserna kan du läsa om hur de pågående klimatförändringar omedelbart sätter tydliga spår i den svenska fågelfaunan. Därtill blir det både i Sverige och i Europa allt fler generalister, alltså arter som finns i många olika biotoper, och allt färre biotopspecialister. Har du inte själv möjlighet att finna orginalpublikationerna kan du beställa dem från oss. Se mer under Publikationer.

 

16 augusti 2012: Vi har nu prickat av de flesta protokoll som kommit in under sommaren. Just nu är summan 171 sommarpunktrutter och 311 standardrutter. Du som ännu inte rapporterat, skicka in nu så slipper du bli påmind av oss!

Under sommaren har flera vetenskapliga uppsatser blivit publicerade som bygger på Svensk Fågeltaxerings data. Du finner dem listade här.

 

7 maj 2012: I dagarna skickar vi ut det gemensamma utskicket till standardruttsinventerarna i södra Sverige. Ta gärna en titt på bokningskartan och se ifall det finns en ledig rutt nära dig!

Inventerträff i Lund!

7 maj 2012: I helgen avhölls Svensk Fågeltaxerings första inventerarträff med ca. 35 deltagare från hela landet. Under dagen presenterades och diskuterades de olika inventeringsprogrammen, vad data används till och hur inventeringsprogrammen ser ut i andra länder. Dessutom presenterades lite statistik över de svenska inventerarna. Självfallet var ett uppskattat moment för många att för första gången få ett ansikte på personer som man haft kontakt med i många år! Vi hoppas kunna upprepa detta kommande år på andra platser i landet!

 

27 april 2012: Nu är boken om hur många fåglar som häckar i Sverige här!

Här kan du läsa om hur många fåglar av Sveriges häckande fåglar som finns i ditt län och landskap. Boken bygger på de fantastiska insatser som Sveriges inventerare gjort i decennier, inte minst av revir-, standard- och punktruttsinventerarna inom Svensk Fågeltaxering. 

 

13 april 2012: Bokningen av standardrutterna är i full gång och läget just nu kan du titta på här.

Den första rundan av nattfågelinventeringar (mars) är avslutad och protokollen börjar komma in. I Norrland är det uppenbarligen ett uselt uggleår, inte minst i ljuset av de senaste två årens mycket höga nivåer. Dock verkar antalet ugglor vara högre och mer "normalt" längre söderut i landet. Vill du vara med och räkna nattfåglar - kolla här.

 

7 mars 2012: Alla trendfigurer och indikatorer är nu uppdaterade här på hemsidan och årsrapporten finns nedladdningsbar.

 

5 mars 2012: Årsrapporten för 2011 är nu på väg ut till alla inventerare. Vi hoppas den skall ge er en stunds spännande och inspirerande läsning. Resultaten läggs strax ut även här på hemsidan. Samtidigt går bokningsförfrågan ut till all dem som inventerade standardrutter i fjol. Nu är det dags att anmäla sig igen! När den första vågen av bokningar kommit in kommer vi att uppdatera kartan och tabellen på bokningssidan.

 

27 februari 2012:
 

Välkommen på inventerarmöte i Lund

 
En träff för dig som är, har varit, eller vill bli fågelinventerare i Svensk Fågeltaxering
 
Lördagen den 5 maj anordnar vi en träff för inventerare på Ekologihuset i Lund. Tanken är att vi träffas för att utbyta erfarenheter om punktrutter, standardrutter och nattfågelrutter. Det blir gott om tid för er inventerare att ställa frågor. Från vår sida ger vi generell information om de löpande projekten samt tar upp olika aspekter av inventering och redovisning av data.
 
Vi planerar att hålla på mellan kl. 11 och 17. Det kostar inget att delta i denna träff och vi står för en enklare lunch och fika. Däremot har vi inte några medel för att täcka resor och boende.
 
Vi är väl medvetna om att det är långt till Lund för många av er. Vår ambition är dock att, om det faller väl ut, hålla sådana här möten vart eller vartannat år och att nästa gång vara på en plats längre upp i landet. Det blir dock enklast att hålla ett första möte i Lund.
 
Anmäl dig senast 1 april, men gärna tidigare så vi vet hur stort intresset är. Svara helst med mail, eller skriv till Åke Lindström, Ekologihuset, 223 62 Lund. Har du något speciellt som du tycker vi bör ta upp så skriv det i ditt svar. Vi återkommer med mer detaljer framåt våren.
 
Väl mött
 
Åke & Martin

 

13 februari 2012: Kolla dina kunskaper som inventerare. En norsk hemsida finns tillgänglig där du kan testa hur väl du känner igen fåglarna till utseende och läte. Än så länge finns inte de svenska fågelnamnen med, men du kan använda norska, engelska eller vetenskapliga namn. Man kan till och med ta examen högskoleexamen i fågelkunskap på hemsidan! Läs mer här!

 

12 januari 2012: Data från standardrutterna ingår i en europeisk studie som analyserat hur fågelsamhällena har förändrats i takt med de senaste 18 årens allt varmare somrar. Det visar sig att fågelsamhällena stadigt förändras så att arter med mer sydliga (och varma) utbredningsområden ökar jämfört med arter med mer nordliga utbredningsområden. Förändringen går dock inte lika snabbt som uppvärmningen - fåglarna "halkar efter". Läs mer här!

 

21 december 2011: Vi på Svensk Fågeltaxering önskar alla Sveriges fågelinventerare

 

God Jul & Gott Nytt År

 

och lycka till med Vinterfågelräkningen!

 

21 december 2011: Nu står datorerna och stampar igenom alla fantastiska inventeringsdata som kommit in under året. Från vintern 2010/2011 kom det in 589 protokoll, varav 273 från jul- och nyårsräkningarna. Från sommaren 2011 kom det in 262 protokoll från punktrutter och 462 från standardrutterna. Tusen tack till alla som bidragit!

 

14 november 2011: Totalt har nu 457 standardrutter redovisats från sommaren 2011, samt 250 sommarpunktrutter. En ny rapport från projektet har kommit ut i Naturvårdsverkets serie Skog & Mark.
9 september 2011: Totalt har 364 standardrutter redovisats från sommaren 2011, samt 216 sommarpunktrutter.
10 augusti 2011: Totalt har nu 310 standardrutter redovisats från sommaren 2011 (se karta!) De som varit i fjällen har fått uppleva ett klassiskt lämmelår. Det var flera decennier sedan vi hade så mycket lämmel i Sverige. Den föregående vintern var mycket kall och dessutom den andra på rad som varit ovanligt kall. Det skall bli mycket spännande att se på vilket sätt dessa två speciella naturfenomen sätter spår i inventeringsdata.
6 maj 2011: Mer än 300 standardrutter nu bokade! Många fler är välkomna att deltaga!
8 april 2011: Årets första karta över bokningsläget finns nu utlagd. Kolla efter ifall det finns en obokad rutt i din närhet och anmäl dig. Välkommen med på de spännande standardrutterna!

 

11 mars 2011: Årsrapporten för 2010 skall nu vara distribuerad till alla inventerare! Vi hoppas att den skall stimulera till fortsatta och även nya inventeringsinsatser. Starta en punktrutt!

Samtliga diagram och excel-filer med trenddata är också uppdaterade.

Bokningen av standardrutter är också igång, hör av dig om du är ny och intresserad!

 

OBS!

Kartor: Vi önskar få in kopior på kartor över alla fria punktrutter gjorda, sommar som vinter, även de som inte är aktiva just nu. Drygt 400 kartor har inkommit hittills vilket vi tackar mycket för! Men det finns fler. Så känner du på dig att du har en rutt som vi inte har karta på, vänligen gör en kopia och sänd till oss. Av kartan bör framgå inventerarens namn och adress, ruttens nummer och namn, samt platsen för varje enskild punkt (numrera dessa!). Kartorna kommer att ingå i en större påbörjad analys. Stort tack!