Home
Up
NYTT
Historik
Bokningsläget
Resultat
Indikatorer
Publikationer
Länkar
Koordinatörer
Vill du vara med?
Kontakta oss
Blanketter
Årsrapporter
Vanliga frågor

 

Nattfågeltaxeringen - metodik

 

Manual hittar du här

 

Nattfågeltaxeringen startade 2010!

Den fågelövervakning som Svensk Fågeltaxering bedriver på uppdrag av Naturvårdsverket utförs nästan helt under den ljusa delen av dygnet. Detta innebär att arter som är helt eller delvis nattaktiva täcks dåligt eller inte alls. Följaktligen har vi oftast bristfällig kunskap om den nationella populationsutvecklingen för arter som ugglor, morkulla, nattskärra m.fl.

För att få en god täckning också av nattaktiva fåglar på nationell nivå startar vi därför Nattfågeltaxeringen, där man inventerar spelande/sjungande/mattiggande fåglar under dygnets mörka timmar. Metoden är en hybrid mellan standardrutterna och de fria punktrutterna. Som för standardrutterna blir det en rutt per 25 x 25 km ruta (de gamla topografiska kartbladen). Däremot har varje rutt ingen fix position på kartbladet utan rutten dras så att den kan köras med bil. Rutten ska följa allmänt tillgängliga vägar som saknar bommar och som i möjligaste mån ska vara framkomliga året runt även när det ligger mycket snö. Längs rutten placeras 20 punkter med minst 2 km mellan punkter. Rutten blir därmed minst 40 km lång och tar 3-4 timmar att inventera, inklusive transportsträckor. Punkterna ska fördelas så att alla miljöer i området kommer med.

Vid varje punkt görs en fem minuter (exakt) lång punkttaxering där alla hörda och sedda fåglar bokförs. Varje rutt ska köras vid tre tillfällen per år, två tidiga (mars och april) samt ett sent (juni), för att täcka in alla typer av nattaktiva fåglar. Inventeringsstart ska ske i skymningen och vid första och sista inventeringstillfället (mars och juni) startar man på punkt 1. Vid andra tillfället (april) startar man på punkt 20, detta för att fördela insatsen under skymningstimman för bättre täckning av de arter som är mest aktiva under denna tid på dygnet. Rutten ska köras under goda väderbetingelser, dvs. lite vind och ingen nederbörd. En person ansvarar för alla tre inventeringstillfällena under en säsong, men om så krävs kan man också vara flera som delar inventeringarna mellan sig.

Exakt utlägg av rutter görs i samråd mellan projektledningen och den inventerare som gör rutten första gången. I de fall då regionala samordnare finns, sker detta i samråd med denne. Efter första inventeringstillfället är rutten fast för kommande år, oavsett om rutten byter inventerare mellan åren. Vår målsättning är att kunna betala ut milersättning till våra inventerare. Under startåret 2010 gjordes 105 rutter och året därefter 115 rutter.

Låter detta som något för dig? Vill du vara med och övervaka Sveriges nattaktiva fåglar? Varför inte en nattfågelrutt i dina hemmamarker? Vill du kanske bli regional samordnare i ditt län?

För mer information, bokning och svar på frågor hör av dig till:

Martin Green, Ekologihuset, 223 62 Lund,

Tfn: 046-222 38 16

E-post: martin.green@biol.lu.se