Home
NYTT
Historik
Metoder
Bokningsläget
Resultat
Indikatorer
Publikationer
Länkar
Koordinatörer
Vill du vara med?
Kontakta oss
Blanketter
Årsrapporter
Vanliga frågor

 

Metoder

 

 

Fyra olika inventeringar ingår i övervakningsprogrammet: Punktrutter respektive Standardrutter på sommaren, samt Vinterfågelräkningen och Nattfågelräkningen. De två förstnämnda genomförs under häckningstid (maj-juni) medan Vinterfågelräkningen utförs en eller flera gånger per vinter. Nattfåglar räknas i mars, april och juni. På Standardrutterna och Nattfågelräkningen räknas även större däggdjur.

De fyra inventeringarna bygger alla i huvudsak på ideella insatser av fågelskådare runt om i Sverige.

En inventering består i princip i att under en dag per år besöka ett antal punkter i landskapet och därifrån räkna samtliga fåglar som ses och hörs. Vad gäller Sommarpunktrutterna och Vinterfågelräkningen får deltagarna själva bestämma var räkningarna skall ske. Vid Standardruttsräkningarna besöker man på förhand givna platser och metodiken är något annorlunda. Metoden för Nattfågelräkningen är en blandning av de andra (se mer nedan)

Vill du inventera en standardrutt eller nattfågelrutt så boka den först hos oss.  

En punktaxeringsrutt, sommar eller vinter, kan dock göras utan att kontakta oss i förväg.

Grundkravet vi ställer på deltagarna är att de skall kunna känna igen Sveriges fåglar till utseende och läte. Läs mer om metoderna för de olika inventeringsmetoderna nedan.

 

Punktrutter sommar

Standardrutterna

Vinterfågelräkningen
 

Nattfågelräkningen

 Karta över standardrutterna  

Så analyseras trender