Home
NYTT
Historik
Metoder
Bokningsläget
Resultat
Indikatorer
Publikationer
Länkar
Koordinatörer
Vill du vara med?
Kontakta oss
Blanketter
Årsrapporter
Vanliga frågor

 

Länkar till andra övervakningsprojekt

 

Sverige

Projekt ingående i Naturvårdsverkets miljöövervakningsprogram "Landskap"

Ringmärkning av flyttande fåglar vid Ottenby 

Räkning av höstflyttande fåglar vid Falsterbo 

Nationella sjöfågelräkningar

Andra svenska projekt

Ringmärkning av flyttande fåglar vid Falsterbo

LUVRE-projektet i Ammarnäs - populationstrender hos fjällens fåglar

Projekt Pilgrimsfalk

Projekt Havsörn

Svensk Dagfjärilsövervakning

 

Europa

Pan-European Bird Monitoring

European Bird Census Council

 

Danmark

Det danska punktruttsprogrammet
Artinformation (bl.a. punktruttsdata)
Årsrapport 2010 PDF (punktruttsdata)
 

Finland

Finska standardrutter (rutternas placering - kartor)
Finska standardrutter (vilka rutter som gjorts olika år)
Finska standardrutter (hur många gånger varje rutt gjorts)
 

Norge

TOV - Ekstensiv overvåking av fugl - det nya systemet
Känner du igen fåglarna - kolla här!
Norsk Hekkefugltaksering (HFT)

 

Storbritannien

British Bird Survey

 

Holland

Common Breeding Bird Census

 

Nordamerika

Bird Monitoring in North America

The state of the birds

 

The Arctic

Arctic Birds - Breeding Conditions Survey