Home
NYTT
Historik
Metoder
Bokning standardrutter
Bokning nattrutter
Resultat
Indikatorer
Publikationer
Länkar
Koordinatörer
Vill du vara med?
Kontakta oss
Blanketter
Årsrapporter
Vanliga frågor

 

Blanketter 

 

Här kan du ladda ner blanketter för redovisning av dina inventeringar. Det finns två typer av protokoll. Dels elektroniska protokoll som du kan skicka in som fil (Excel-filer), dels sådana som du skriver ut och fyller i för hand (pdf-filer).

 

Fil för koordinatsättning av punktrutt (Excel)

Med hjälp av denna fil kan du enkelt koordinatsätta din punktrutt. Ladda hem filen och följ anvisningarna. Användning av filen kräver viss vana av Excel.

Koordinatsättning av punktrutt - (1 okt 2012, 46 kb) 

Koordinatsättning av nattfågelrutt - (7 mars 2013, 58 kb) 

OBS! Innan du lägger upp en nattfågelrutt, kolla med oss att det inte redan finns en rutt i denna ruta!

 

Protokoll för inmatning på dator (Excel)

Observera att användning av filerna kräver vana av Excel. Filerna är inte låsta. De gröna fälten är ifyllda med exempeldata och ändras av användaren. Börja med att spara filen på din egen dator. När du fyllt i filen, skicka ett e-brev med filen som attachment. Instruktioner om inventeringsmetodik finns INTE i dessa filer (se istället Metoder). Använd alltid senaste versionen eftersom filerna kommer att förbättras löpande vid behov.

VinterPKT - (2 okt 2013, 118 kb) 

SommarPKT - (2 okt 2013, 127 kb)

Standardrutt med däggdjur - (2 okt 2013, 153 kb)

Nattfåglar med däggdjur - (2 okt 2013, 133 kb)

 

*** Vanliga frågor om Excel-filerna ***

 

Protokoll att skriva ut (pdf)

Klicka på det protokoll du vill ladda ner:

Punktrutter, sommar - (99 kB)

Standardrutterna, fåglar - (64 kB)

Standardrutterna, däggdjur - (17 kB)

Vinterfågelräkningen - (99 kB)

Notera att dessa pdf-protokoll fylls i för hand och skickas till oss med vanlig post. De går alltså inte att fylla i på din dator. När du fyllt i ett protokoll - häfta ihop sidorna innan du skickar.

För att kunna läsa filerna för pappersprotokoll behöver du programmet Acrobat Reader. Har du inte programmet kan du ladda ner det gratis genom att klicka på logotypen till höger. Det kan vara nödvändigt att använda senaste versionen av Acrobat Reader!