Home
NYTT
Historik
Metoder
Bokningsläget
Resultat
Indikatorer
Publikationer
Länkar
Koordinatörer
Vill du vara med?
Kontakta oss
Blanketter
Årsrapporter
Vanliga frågor

 

Vill du vara med?

 

Svensk Fågeltaxering syftar till att följa hur de svenska fåglarnas antal förändras över tiden. I figuren till höger kan du till exempel se hur talltitan har minskat kraftigt de senaste trettio åren. Tre av fyra talltitor har försvunnit från de svenska skogarna de senaste trettio åren!

Projektet bygger på frivilliga insatser från hundratals svenska ornitologer runt om i landet. Kanske vill också du göra en insats för de svenska fåglarna?

 

För att kunna vara med behöver du känna till Sveriges fåglar väl, både till utseende och läte - det krävs alltså mer än att bara känna till fåglarna vid fågelbordet. Dock behöver du inte kunna de allra sällsyntaste fåglarna eller vartenda litet pip.

Att inventera fåglar är i huvudsak att HÖRA fåglar. Kanske så mycket som 90% av fåglarna registreras genom att de hörs sjunga eller locka. Nyckeln till framgång är alltså att känna igen fåglarnas läten!

Du kan räkna på sommaren och/eller på vintern. Varje rutt görs normalt en gång per år.

På vintern väljer du själv var du vill räkna (du gör en vinterpunktrutt). Du kan räkna en gång eller fem gånger per vintern. Sedan upprepar du inventeringen påföljande år så länge du vill och kan.

På sommaren kan du antingen välja själv var du vill räkna (du gör en sommar-punktrutt) eller så kan du göra en standardrutt. En standardrutt har förutbestämda positioner, måste bokas i förväg och är normalt mer krävande (men kanske också mer spännande).

Här läser du mer om metoderna:

Vinterpunktrutt         Sommarpunktrutt            Standardrutt            Nattrutt

Här finns RESULTAT från mer än trettio års inventeringar!

Alla som inventerar får en årsrapport i vilken man kan läsa om den senaste utvecklingen.

Välkommen med i Svensk Fågeltaxering där du kan bidraga med din kunskap för att bevaka den svenska fågelfaunan!