Home
NYTT
Historik
Metoder
Bokning standardrutter
Bokning nattrutter
Resultat
Indikatorer
Publikationer
Länkar
Koordinatörer
Vill du vara med?
Kontakta oss
Blanketter
Årsrapporter
Vanliga frågor

 

Publikationer

 

Här nedan listas uppsatser och rapporter som helt eller delvis bygger på data från Svensk Fågeltaxering. Om inte uppsatsen finns nedladdningsbar som PDF (en liten röd fyrkant) går det bra att be om ett särtryck från oss.

 

2014

Vetenskapliga rapporter

Green, M. & Lindström, Å. 2014. Övervakning av fåglarnas populationsutveckling. Årsrapport för 2013. – Rapport, Biologiska institutionen, Lunds Universitet. 78 pp.

Lehikoinen, A., Green, M., Husby, M., Kålås, J. A. & Lindström, Å. 2014. Common montane birds are declining in northern Europe. –J. Avian Biol. 45:3-14.

 

Övrigt

 

 

 

2013

Vetenskapliga rapporter

Bengtsson, K. & Green, M. 2013. Skånes Fågelatlas. SkOF, Vellinge.

Dalby, L., Söderquist, P., Christensen, T.K., Clausen, P., Einarsson, Á., Elmberg, J., Fox, A.D., Holmqvist, N., Langendoen, T., Lehikoinen, A., Lindström, Å., Lorentsen, S.-H., Nilsson, L., Pöysä, H., Rintala, J., Sigfússon, A. Þ. & Svenning, J.-C. 2013. Status of the Nordic Mallard in a changing world. – Ornis Fennica 90:2-15.

Davey, C., Devictor, V., Jonzén, N., Lindström, Å. & Smith, H. G. 2013. Impact of climate change on communities: revealing species contribution. – J. Anim. Ecol. 82:551-561.

Hedenbo, P. & Green, M. 2013. Hur går det för fåglarna i Västmanland? - Länsstyrelsen Västmanlands län, rapport 2013:23.

Jiguet, F., Barbet-Massin, M., Devictor, V., Jonzén, N. & Lindström, Å. 2013. Current population trends mirror forecasted changes in climatic suitability for Swedish breeding birds. – Bird Study 60:60-66.

Lindström, Å. & Green, M. 2013. Övervakning av fåglarnas populationsutveckling. Årsrapport för 2012. – Rapport, Biologiska institutionen, Lunds Universitet. 80 pp.

Lindström, Å., Green, M., Paulson, G., Smith, H.G. & Devictor, V. 2013. Rapid changes in bird community composition at multiple spatial scales in response to recent climate change. – Ecography 36: 313-322.

Stjernman, M., Green, M., Lindström, Å., Olsson, Ola, Ottvall, R. & Smith, H. G. 2013. Habitat-specific bird trends and their effect on the Farmland Bird Index. – Ecol. Indic. 24:382-291.

 

Övrigt

Lindström, Å. & Green, M. 2013. Svensk Fågeltaxering 2012. – Vår Fågelvärld, suppl. 53, pp. 8-23.

 

 

2012

Vetenskapliga rapporter

Devictor, V., van Swaay, C., Brereton, T., Brotons, L., Chamberlain, D., Heliölä, J., Herrando, S., Julliard, R., Kuussaari, M., Lindström, Å., Reif, J., Roy, D. B., Schweiger, O., Settele, J., Stefanescu, C., Van Strien, A., Van Turnhout, C., Vermouzek, Z., WallisDeVries, M., Wynhoff, I. & Jiguet, F. 2012. Differences in the climate debts of birds and butterflies at a continental scale. – Nature Climate Change 2:121–124.

Devictor, V., van Swaay, C., Brereton, T., Brotons, L., Chamberlain, D., Heliölä, J., Herrando, S., Julliard, R., Kuussaari, M., Lindström, Å., Reif, J., Roy, D. B., Schweiger, O., Settele, J., Stefanescu, C., Van Strien, A., Van Turnhout, C., Vermouzek, Z., WallisDeVries, M., Wynhoff, I. & Jiguet, F. 2012. Reply to Rodríguez-Sánchez . – Nature Climate Change 2:638–639.

Le Viol, I., Jiguet, F., Brotons, L., Herrando, S., Lindström, Å., Pearce-Higgins, J. W., Reif, J., Van Turnhout, C. & Devictor, V. 2012. More and more generalists: two decades of changes in the European bird fauna. – Biol. Lett. 8:870–872.

Lindström, Å., Green, M. & Ottvall, R. 2012. Övervakning av fåglarnas populationsutveckling. Årsrapport för 2011. – Rapport, Biologiska institutionen, Lunds Universitet. 82 pp.

Ottosson, U., Ottvall, R., Elmberg, J., Green, M., Gustafsson, R., Haas, F., Holmqvist, N., Lindström, Å., Nilsson, L., Svensson, M., Svensson, S. & Tjernberg, M. 2012. Fåglarna i Sverige – antal och förekomst. - SOF, Halmstad.

Tøttrup, A. P., Klaassen, R. H. G., Kristensen, M. W., Strandberg, R., Vardanis, Y., Lindström, Å., Rahbek, C., Alerstam, T. & Thorup, K. 2012. Drought in Africa caused delayed arrival of European songbirds. – Science 338:1307.

 

Övrigt

Lindström, Å. & Green, M. 2012. Svensk Fågeltaxering 2011. – Vår Fågelvärld, suppl. 52, pp. 8-23.

Lindström, Å. & Green, M. 2012. Inventera vinterfåglar. - Vår Fågelvärld 71(6):39.  

 

 

2011

Vetenskapliga rapporter

Lindström, Å., Green, M. & Ottvall, R. 2011. Övervakning av fåglarnas populationsutveckling. Årsrapport för 2010. – Rapport, Biologiska institutionen, Lunds Universitet. 79 pp.

Övrigt

Green, M. & Lindström, Å. 2011. Jordbruksfåglar blir skogsfåglar? - Lewander, M. (red.) Skog & Mark 2011 - om tillståndet i svensk landmiljö, pp. 10-12.

Lindström, Å., Green, M. & Ottvall, R. 2011. Svensk Fågeltaxering 2010. – Vår Fågelvärld, suppl. 51, pp. 9-21.

 

 

2010

Vetenskapliga rapporter

Hansson, L.-A., Nicolle, A., Brönmark, C., Hargeby, A., Lindström, Å. & Andersson, G. 2010. Waterfowl, macrophytes and the clear water state of shallow lakes. – Hydrobiologia 646:101–109.

Jiguet, F., Devictor, V, Ottvall, R., van Turnhout, C., van der Jeugt, H. & Lindström, Å. 2010. Bird population trends are linearly affected by climate change along species thermal ranges. – Proc. R. Soc. Lond. B 277:3601-3608.

Lindström, Å., Green, M. & Ottvall, R. 2010. Övervakning av fåglarnas populationsutveckling. Årsrapport för 2009. – Rapport, Ekologiska institutionen, Lunds Universitet. 76 pp.

Övrigt

Lindström, Å. 2010. Think your BBS square is hard to get to? – BTO News May-June 2010:16-17.

Lindström, Å. & Green, M. 2010. Tuff vinter för gärdsmygen. - Vår Fågelvärld 69(5):8-10.  

Lindström, Å. & Green, M. 2010. Fågelindex speglar biologisk mångfald. - I: Hallin, A.-K. (red.) Skog & Mark 2010 - om tillståndet i svensk landmiljö, pp. 11-13.  

Lindström, Å., Green, M. & Ottvall, R. 2010. Svensk Fågeltaxering 2009. – Vår Fågelvärld, suppl. 50, pp. 8-21.

 

 

2009

Vetenskapliga rapporter

Dahlén, J., Green, M. & Lindström, Å. 2009. Fåglar i Norrbottens län – förekomst och populationsutveckling 1998-2007. Länsstyrelsens rapportserie nr 1/2009.

Klvaňova, A., Voříšek, A., Gregory, R. D, Burfield, I. J., Škorpilová, A., Auninš, A., de Carli, E., Crowe, O., del Moral, J. C., Elts, J., Escandell,V., Foppen, R. P. B., Fornasari, L., Heldbjerg, H., Hilton, G., Husby, M., Jawinska, D., Jiguet, F., Joys, A., Lindström, Å. Martins, R., Noble, D. G., Reif, J., Schmid, H., Schwarz, J., Spasov, S., Szép, T., Teufelbauer, N., Väisänen, R. A., Vansteenwegen, Ch. & Weiserbs, A. 2009. State of Europé’s Common Birds 2008. CSO/RSPB, Prague, Czech Republic.

Lindström, Å., Green, M., Ottvall, R. & Svensson, S. 2009. Övervakning av fåglarnas populationsutveckling. Årsrapport för 2008. – Rapport, Ekologiska institutionen, Lunds Universitet. 80 pp.

Lindström, Å., Green, M. & Ottvall, R. 2009. Svensk Fågeltaxering 2008. – Vår Fågelvärld, suppl. 49, pp. 9-18.

Ottvall, R., Edenius, L., Elmberg, J., Engström, H., Green, M., Holmqvist, N., Lindström, Å., Tjernberg, M. & Pärt, T. 2009. Population trends for Swedish breeding birds. – Ornis Svecica 19:117-192.

Övrigt

 

 

2008

Vetenskapliga rapporter

Blanck, H., Green, M., Ottvall, R. & Lindström, Å. 2008. Miljöövervakning av häckande fågelarter i Jönköpings län 2002-2007. Meddelande nr 2008:06, Länsstyrelsen i Jönköpings län. 49 pp.

Lindström, Å., Green, M., Ottvall, R. & Svensson, S. 2008. Övervakning av fåglarnas populationsutveckling. Årsrapport för 2007. – Rapport, Ekologiska institutionen, Lunds Universitet. 80 pp.

Lindström, Å., Green, M., Ottvall, R. & Svensson, S. 2008. Svensk Fågeltaxering 2007. – Vår Fågelvärld, suppl. 48, pp. 7-18.

Nilsson, L. 2008. Recent changes in numbers and distribution of the Swedish population of Greylag Geese Anser anser. - Vogelwelt 129:343-347.

Ottvall, R., Edenius, L., Elmberg, J., Engström, H., Green, M., Holmqvist, N., Lindström, Å., Tjernberg, M. & Pärt, T. 2008. Populationstrender för fågelarter som häckar i Sverige. – Naturvårdsverket, Rapport 5813. 123 pp.

Ottvall, R., Green, M., Lindström, Å., Svensson, S., Esseen, P.-A. & Marklund, L. 2008. Ortolansparvens Emberiza hortulana förekomst och habitatval i Sverige. – Ornis Svecica 18: 3-16.

Övrigt

 

 

2007

Vetenskapliga rapporter

Lindström, Å. & Svensson, S. 2007. Övervakning av fåglarnas populationsutveckling. Årsrapport för 2006. – Rapport, Ekologiska institutionen, Lunds Universitet. 68 pp.

Lindström, Å. & Svensson, S. 2007. Svensk Fågeltaxering 2006. – Vår Fågelvärld, suppl. 47, pp. 7-17

Lindström, Å., Svensson, S., Green, M. & Ottvall, R. 2007. Distribution and population changes of two subspecies of Chiffchaff Phylloscopus collybita in Sweden. – Ornis Svecica 17:137-147.

Ottvall, R., Green, M., Lindström, Å., Esseen, P.-A. & Marklund, L. 2007. Landskapets betydelse för fåglarnas förekomst och populationsutveckling: en pilotstudie med monitoringdata från Svensk Fågeltaxering och NILS. – Rapport, Ekologiska institutionen, Lunds Universitet. 53 pp.

Wretenberg,J., Lindström,Å., Svensson,S., & Pärt,T. 2007. Linking agricultural policies to population trends of Swedish farmland birds in different agricultural regions. – J. Appl. Ecol. 44:933-941.

Övrigt

Green, M., Björklund, M., Blank, H., Lindström, Å. & Ottvall, R. 2007. Fåglarna visar om vi når miljömålen. – Vår Fågelvärld 66(7):6-10.

Pärt, T. & Wretenberg, J. 2007. Finns det hopp för fåglarna i jordbrukslandskapet? - Vår Fågelvärld 66(2):6-13.

 

 

2006

Vetenskapliga rapporter

Lindström, Å. 2006. Monitoring and mapping of waders breeding in northernmost Sweden. – In: Boere, G. C., Galbraith, C. A. & Stroud, D. (eds) Waterbirds around the world. The Stationary Office, Edinburgh, UK. p. 500.

Lindström, Å. & Svensson, S. 2006. Övervakning av fåglarnas populationsutveckling. Årsrapport för 2005. – Rapport, Ekologiska institutionen, Lunds Universitet. 68 pp.

Lindström, Å. & Svensson, S. 2006. Svensk Fågeltaxering 2005. – Vår Fågelvärld, suppl. 45, pp. 7-15.

Nilsson, A. L. K., Lindström, Å., Jonzén, N., Nilsson, S. G. & Karlsson, L. 2006. The effect of climate change on partial migration – the blue tit paradox. – Global Change Biol. 12:2014-2022.

Ottvall, R., Green, M. & Lindström, Å. 2006. Häckande fåglar som RUS-indikatorer för biologisk mångfald. – Meddelande nr 2006:21, Länsstyrelsen i Jönköpings län. 45 pp.

Svensson, S. & Lindström, Å. 2006. Svensk fågeltaxering i östra Svealand. – Fåglar i Stockholmstrakten 35:29-35.

Wretenberg, J., Lindström, Å, Svensson, S., Thierfelder, T. & Pärt, T. 2006. Population trends of farmland birds in Sweden and England – similar trends but different patterns of agricultural intensification. – J. Appl. Ecol. 43:1110-1120.

Övrigt

Lindström, Å. 2006. Punktmarkeringen av Sveriges fåglar fortsätter. – Vår Fågelvärld 65(3):41.

Lindström, Å. & Svensson, S. 2006. Vinterfågelräkningen 30 år. – Vår Fågelvärld 65(2):30-31.

 

 

2005

Vetenskapliga rapporter

Lindström, Å. 2005. Fågelförekomst och trender i Norrbotten – exempel från svensk Fågeltaxering. – Fåglar i Norrbotten 24:21-25.

Lindström, Å. & Svensson, S. 2005. Övervakning av fåglarnas populationsutveckling. Årsrapport för 2004. – Rapport, Ekologiska institutionen, Lunds Universitet. 68 pp.

Lindström, Å. & Svensson, S. 2005. Svensk Fågeltaxering 2004. – Vår Fågelvärld, suppl. 44, pp. 7-14.

Övrigt

Lindström, Å. & Svensson, S. 2005. Lobba i Bryssel – inventera fåglar! – Vår Fågelvärld 64(2):32-33.

 

 

2004

Vetenskapliga rapporter

Grenmyr, U. & Lindström, Å. 2004. Standardrutterna i Ångermanland – ett led i fågelövervakningen. – Gråspetten 24:4-11.

Lindström, Å. & Svensson, S. 2004. Övervakning av fåglarnas populationsutveckling. Årsrapport för 2003. – Rapport, Ekologiska institutionen, Lunds Universitet. 68 pp.

Lindström, Å. & Svensson, S. 2004. Svensk Fågeltaxering 2003. – Vår Fågelvärld, suppl. 42, pp. 5-15.

Övrigt

Lindström, Å. & Svensson, S. 2004. Trettio års koll på fågellivet i Sverige! – Vår Fågelvärld 63(8):30.

 

 

2003

Vetenskapliga rapporter

Lindström, Å. 2003. Fågelövervakning i Uppland – vad lär vi oss av standardrutterna? – Fåglar i Uppland 30:24-29.

Lindström, Å. & Svensson, S. 2003. Övervakning av fåglarnas populationsutveckling och starens häckningsframgång. Årsrapport för 2002. – Rapport, Ekologiska institutionen, Lunds Universitet. 88 pp. 

Lindström, Å. & Svensson, S. 2003. Svensk Fågeltaxering 2002. – Vår Fågelvärld, suppl. 40, pp. 5-17.

Övrigt

Lindström, Å. & Svensson, S. 2003. Svensk häckfågeltaxering: toppen är nådd! – Vår Fågelvärld 62(2):14-16.

Lindström, Å. & Svensson, S. 2003. Svensk fågeltaxering 2003 – kartor önskas! – Vår Fågelvärld 62(8):32-33.

 

 

2002

Vetenskapliga rapporter

Lindström, Å. & Svensson, S. 2002. Häckfågeltaxeringen och Vinterfågelräkningen 2001. - Vår Fågelvärld, suppl. 37, pp. 9-21.

Svensson, S. & Lindström, Å. 2002. Övervakning av fåglarnas populationsutveckling. Årsrapport för 2001. – Rapport, Ekologiska institutionen, Lunds Universitet. 50 pp.

Övrigt

Lindström, Å. 2002. Gemensam europeisk fågelövervakning. – Vår Fågelvärld 61(7):27.

Lindström, Å. & Svensson, S. 2002. Inventera en standardrutt! – Vår Fågelvärld 61(1):24-25.