Home
NYTT
Historik
Metoder
Bokning standardrutter
Bokning nattrutter
Resultat
Indikatorer
Publikationer
Länkar
Koordinatörer
Vill du vara med?
Kontakta oss
Blanketter
Årsrapporter
Vanliga frågor

 

Bokningsläget för nattrutterna

Här visas en karta över bokningsläget för nattrutterna. De vita rutorna är de rutter som bokats. Det finns också en PDF-fil med information över de rutter som gjorts perioden 2010-2013 samt bokats 2014.

Är du intresserad av att göra en nattrutt i områden där inga rutter bokats, kontakta oss!

 

 

Läs mer om nattrutterna