Home
NYTT
Historik
Metoder
Bokning standardrutter
Bokning nattrutter
Resultat
Indikatorer
Publikationer
Länkar
Koordinatörer
Vill du vara med?
Kontakta oss
Blanketter
Årsrapporter
Vanliga frågor

 

Bokningsläget för standardrutterna

Här visas en karta över bokningsläget för standardrutterna 2014. De gröna rutorna är vad som bokats hittills. De vita rutorna är de som ännu inte bokats.

En lista (pdf) över rutterna och deras status 2014 finns här. Ett JA i kolumn B14 betyder att rutten är bokad.

 

 

 

Länsvisa kartor

 

Lista över rutternas bokningsstatus

 

Läs mer om standardrutterna